Obsługa prawna e-commerce

Obsługa prawna na rynku polskim


Kompleksowo zajmujemy się wszystkimi kwestiami prawnymi związanymi ze sprzedażą w internecie.

Zajmujemy się kwestiami takimi jak:

 • sporządzenie wszelkich potrzebnych dokumentów (regulaminy, umowy z kontrahentami)
 • spory z konkurentami, klientami oraz kontrahentami
 • dochodzenie poniesionych szkód
 • doradztwo w przypadku reklamacji
 • przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji
 • audyty sklepów internetowych
 • wsparcie w zakresie ochrony i zwalczania negatywnych treści, naruszających dobra osobiste
 • opracowanie pism do kupujących, Rzecznika Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej
 • ochrona własności intelektualnej i dóbr osobistych
 • szkolenia z zakresu kwestii prawnych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego
 • windykacja należności

Skontaktuj się z nami

Zleć działania w celu uzyskania szybkiej i profesjonalnej pomocy!