Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego


Rejestracja znaku towarowego zwiększy wartość Twojego przedsiębiorstwa, jednocześnie zabezpieczy Twoją markę przed naruszeniami.

Znak towarowy to każde oznaczenie (grafika, nazwa słowna, logo), które odróżnia produkty przedsiębiorcy od konkurencyjnych. Ochrona znakiem towarowym marki może jednak być na różnych terytoriach.

  1. Rejestracja znaku towarowego w Polskim Urzędzie Patentowym daje możliwość egzekwowania tego prawa na terytorium Polski,

  2. za to rejestracja w Europejskim Urzędzie Patentowym umożliwia ochronę prawa ze znaku towarowego na terytorium każdego z Państw Członkowskich.

  3. Rejestracja międzynarodowa, umożliwia rozszerzenie już istniejącej ochrony w Polsce, bądź Unii Europejskiej o wybrany kraj z poza jego terytorium.

Podczas rejestracji znaku towarowego należy się zastanowić dla jakich towarów i usług będzie on używany. Jest to o tyle istotne, że zastrzeżenie konkretnych kategorii produktów, bądź usług uniemożliwi konkurencji korzystanie z takiego samego, bądź podobnego oznaczenia.

Przykład: Rejestrując znak towarowy słowny „xyz” dla przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją/sprzedażą/dystrybucją składników chemicznych do wywoływania zdjęć, nie będzie on kolidował ze znakiem towarowym słownym „xyz” który będzie zarejestrowany na przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją papieru.

Określenie produktów, bądź usług dla których zostanie zgłoszony znak towarowy robi się poprzez korzystanie z klasyfikacji nicejskiej. Są to klasy od 1 – 45. Każdej klasie przypisany jest jakiś rodzaj towarów, bądź usług.

Przykład: Jeśli przedsiębiorstwo, które chce zastrzec znak słowny „xyz” sprzedaje składniki chemiczne do wywoływania zdjęć oraz wyroby medyczne, będzie musiało zgłosić swój znak dla dwóch klas, w tym wypadku klasy 1 i klasy 5.

Wybór klas, dla których będzie zarejestrowany znak towarowy wpływa na ostateczny koszt rejestracji znaku, ponieważ każda kolejna klasa jest dodatkowo płatna.

Znak towarowy daje prawo ochronne na wyłączne korzystanie ze znaku towarowego w wybranych klasach na 10 lat, jednak można tę ochronę nieograniczenie przedłużać. Dlatego by żaden przedsiębiorca nie posiadał zbyt dużego monopolu cena wzrasta w raz z liczbą klas, dodatkowo znak towarowy, który nie jest używany w zakresie w jakim jest zgłoszony, może zostać unieważniony.


Skontaktuj się z nami

Zleć działania w celu uzyskania szybkiej i profesjonalnej pomocy!